Verschotten

Verschotten is een verzamelnaam voor de extra kosten die een taxateur maakt bij het taxeren. Deze kosten kunnen om een aantal verschillende redenen optreden. Bijvoorbeeld wanneer er informatie opgevraagd moet worden bij het kadaster. Ook wanneer informatie opgevraagd dient te worden om te onderzoeken of de waarde van het huis beïnvloed kan worden door externe factoren. Onderstaand een aantal veelvoorkomende verschotten:

 • De drank- en horecawet
 • Bouwverordeningen
 • Bestemmingsplannen
 • Ontheffingen
 • Milieuvervuiling
 • Openluchtrecreatie

Leges

Leges gaan over de informatie van veranderingen in bestemming, beleid en gebruik van externe factoren. Deze zo gehete leges kunt u bij de gemeente opvragen. Een taxateur berekent ten eerste de kosten die het opvragen van leges met zich zullen brengen door als verschotten. De tarieven voor het opvragen van leges zijn per gemeente verschillend. Gemiddeld komen de kosten niet boven de 100 euro uit. Hierbij moet echter wel vermeld worden dat de kosten per gemeente onderling kunnen verschillen. Het kan overigens ook zo zijn dat taxateurs deze kosten bij hun taxatie hebben inbegrepen. Bij anderen komen de verschotten er later nog bij. Het is aan te raden om hier vooraf naar te vragen zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan.

Informatie uit het kadaster

Op het moment dat een taxateur informatie opvraagt uit het kadaster kijkt hij vrijwel altijd ook naar de eigendomspapieren. De taxateur vergelijkt de eigendomspapieren met de gegevens uit het kadaster om te kijken of op de woning erfpacht, erfdienstbaarheden of kettingbeding van toepassing is. Tot slot checkt de taxateur nog of de verkoper ook de daadwerkelijke eigenaar is.

Zijn de verschotten in het tarief inbegrepen?

Bij maar weinig taxateurs is de prijs van de verschotten in het taxatietarief inbegrepen. Daarom raden wij u aan om altijd na te vragen of de prijs in- of exclusief deze extra kosten is, wanneer u een taxatierapport aanvraagt. Ook raden wij u zorgvuldig aan voor een taxateur te kiezen waarbij de verschotten en leges bij de prijs inbegrepen zijn, zodat u van tevoren precies weet wat u moet betalen.

Vragen? Neem contact op!

  Naam:*
  Email:*
  Telefoonnummer:*
  Toevoegingen of opmerkingen:*